lời chứng thực

"Chất lượng của Ta Chung Ho là hoàn toàn xuất sắc! Khách hàng của chúng tôi yêu thích hương vị bùng nổ của các loại trà trân châu và điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu không có nguyên liệu của Ta Chung Ho."

Bobalism

"Đối với chúng tôi, Ta Chung Ho đang và vẫn là nhà cung cấp trà trân châu tốt nhất! Những lời hứa về chất lượng của Ta Chung Ho không chỉ là lời nói đơn giản - mà là hiện thực!

<tc>Yes Tea</tc>

"Nhà cung cấp trà trân châu duy nhất có sức thuyết phục! Ngay từ đầu, chúng tôi đã đi theo con đường của Ta Chung Ho và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy!"

Osoba